Informatie praktijkEen fysiotherapeut is dé specialist op het gebied van het bewegingsapparaat. Denk hierbij aan gewrichten, spieren, pezen en nog veel meer.

Fysiotherapiepraktijk Lynn’s FitSupport is er voor iedereen met een gezondheidsprobleem. Het streven is om cliënten zo te begeleiden dat hun klachten zullen afnemen en hun kwaliteit van leven zal toenemen. Dit wordt bereikt door het actief en passief behandelen van de klacht(en) met behulp van massage, oefentherapie, taping, etc. Een andere belangrijke taak van de fysiotherapeut is het geven van voorlichting en advies op maat: ‘’Ik vind het belangrijk dat cliënten zelf met hun klacht leren omgaan en leren luisteren naar hun lichaam. Op deze manier kunnen de klachten verminderen en in de toekomst zelfs voorkomen worden.’’

Binnen de praktijk staat de cliënt centraal en worden snelle patiëntenzorg, kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit voorop gesteld. Hierbij blijft vriendelijkheid en een vertrouwelijke wijze van omgang met de patiënt natuurlijk vanzelfsprekend.

Maar wat doet een fysiotherapeut nu eigenlijk precies? Dat lees je hieronder.

Wat is een fysiotherapeut?
Een fysiotherapeut is dé specialist op het gebied van het bewegingsapparaat. Denk hierbij aan gewrichten, spieren, pezen, zenuwen en nog veel meer. Mensen komen met klachten bij de fysiotherapeut en het is zijn/haar taak om deze klachten te verhelpen of in ieder geval te verminderen.

Maar hoe gaat een fysiotherapeut nu te werk?
Onderzoek: tijdens de eerste afspraak probeert de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de klachten. Hiervoor zal hij/zij eerst een onderzoek uit moeten voeren. Dit begint met klein ‘intake-gesprek’ waarin de fysiotherapeut vragen stelt over het ontstaan, de verdere situatie, de klachten, de hulpvraag, enzovoorts. Hierna zal er worden overgegaan naar onderzoek van het desbetreffende lichaamsdeel. Aan de hand van observeren, voelen en het uitvoeren van verschillende testen krijgt de fysiotherapeut vaak een volledig klachtenbeeld waarna een behandelplan opgesteld kan worden.

Behandeling: tijdens de behandeling zal de fysiotherapeut de gevonden beperkingen gaan behandelen. Dit kan op vele verschillende manieren en hangt af van de aard van het probleem. Zo kan het zijn dat de behandeling bestaat uit het uitvoeren van oefeningen die gericht zijn op het verbeteren van de beweeglijkheid, het sterker maken van de spieren of het verbeteren van de stabiliteit. Het kan ook zijn dat de fysiotherapeut manuele technieken toe moet passen om de klacht te verhelpen/verminderen. Masseren kan ook een onderdeel zijn van de behandeling, dit gaat dan altijd gepaard met het geven van voorlichting en advies over het aanpakken van de oorzaak, Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van de houding of het creëren van een actieve leefstijl ondanks de beperkingen.

Preventie: ook houden fysiotherapeuten zich steeds meer bezig met het voorkomen van klachten. Ze geven adviezen over actief blijven, gezond ouder worden en tegenwoordig wordt er ook veel aandacht besteed aan valpreventie. Fysiotherapeuten leren de mensen dan hoe vallen zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Ook worden er vaak ‘val-technieken’ aangeleerd. Mocht iemand toch vallen, dan kan hij/zij zich op een bepaalde manier opvangen waardoor de schade zoveel mogelijk beperkt blijft.

Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd?
Fysiotherapie is een wettelijk beschermd beroep. Dit houdt in dat iemand zich alleen fysiotherapeut mag noemen wanneer hij/zij de 4-jarige HBO-opleiding ‘Fysiotherapie’ succesvol heeft afgerond. Daarnaast moet diegene ook in het bezit zijn van een BIG-registratie.